Λούκος, Χ.
Συγγραφέας: Λούκος, Χ.
Αναφορά: 

(επιμ.), Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμουπόλεως, Κατάλογος – Μέρος Πρώτο: Έντυπα του Παλαιού Βιβλίου Εισαγωγής, καταγραφή Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Μαρίζα Δαλεζίου, Ερμούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμουπόλεως / Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού,  2003.

(εισ. και επιμ.), Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων της Δ΄ Διοικητικής Περιόδου (Ιούνιος 1827–Ιανουάριος 1828), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής, 2020.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων