Καραπλή, Αικατερίνη
Συγγραφέας: Καραπλή, Αικατερίνη
Αναφορά: 

«Κατάλογος των παλαιών εκδόσεων του Ιστορικού Σπουδαστηρίου». Ανάτυπον από τον ΚΕ΄ τόμον (1974–1977) της Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1978.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων