Καραπλή, Αικατερίνη
Συγγραφέας: Καραπλή, Αικατερίνη
Αναφορά: 

«Κατάλογος των παλαιών εκδόσεων του Ιστορικού Σπουδαστηρίου». Ανάτυπον από τον ΚΕ΄ τόμον (1974–1977) της Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 1978.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων