Πολίτης, Ν.Γ.
Συγγραφέας: Πολίτης, Ν.Γ.
Αναφορά: 

Κατάλογος της Βιβλιοθήκης των εν Χίω σχολείων, Α΄, Αθήνα 1872.

«Περί κατατάξεως Βιβλιοθήκης και ιδία της Βιβλιοθήκης της Βουλής», Επιθεώρησις Πολιτική και Φιλολογική, τ. Β΄, 1882, σ. 17–23.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων