Πολίτης, Ν.Γ.,
Συγγραφέας: Πολίτης, Ν.Γ.,
Αναφορά: 

Κατάλογος της Βιβλιοθήκης των εν Χίω σχολείων, Α΄, Αθήνα 1872.

«Περί κατατάξεως Βιβλιοθήκης και ιδία της Βιβλιοθήκης της Βουλής», Επιθεώρησις Πολιτική και Φιλολογική, τ. Β΄, 1882, σ. 17–23.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων