Ενεπεκίδης, Π.
Συγγραφέας: Ενεπεκίδης, Π.
Αναφορά: 

Κοραής – Κούμας – Κάλβος, Αν. Γαζής, Ούγος Φώσκολος, Αν. Δάνδολος, Β. Κόπιταρ. Ελληνικός τύπος και τυπογραφεία της Βιέννης 1790–1821. Έρευναι εις ευρωπαϊκά αρχεία και εις χειρογράφους συλλογάς, Αθήνα 1967.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων