Ροντογιάννης, Π.Γ.
Συγγραφέας: Ροντογιάννης, Π.Γ.
Αναφορά: 

«Πληροφορίες για Δημόσια Βιβλιοθήκη», Ιστορία της νήσου Λευκάδος, τόμος Β΄, Αθήνα 1982, 22006, σ. 567–569 (ανατύπωση με συμπληρώσεις και διορθώσεις του συγγραφέα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών).

Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου αντικειμένων μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης Λευκάδος, ανάτυπο από τον τόμο Η΄ της Επετηρίδας της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 1995.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων