Ροντογιάννης, Π.Γ.
Συγγραφέας: Ροντογιάννης, Π.Γ.
Αναφορά: 

«Πληροφορίες για Δημόσια Βιβλιοθήκη», Ιστορία της νήσου Λευκάδος, τόμος Β΄, Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1982, 22006 (ανατύπωση με συμπληρώσεις και διορθώσεις του συγγραφέα, σ. 567–569).

Το χρονικό της σύστασης της τωρινής Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Μουσείου αντικειμένων μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης Λευκάδος, ανάτυπο από τον τόμο Η΄ της Επετηρίδας της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 1995.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων