Βιγγοπούλου, Ιόλη
Συγγραφέας: Βιγγοπούλου, Ιόλη
Αναφορά: 

Χάρτες και χαρακτικά της Λευκάδας, Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, 2003.

(εισ. και σχ.), Ο Ελληνικός Κόσμος μέσα από το Βλέμμα των Περιηγητών (15ος–20ός αιώνας): Ανθολόγιο από τη Συλλογή του Δημητρίου Κοντομηνά, Κατάλογος Έκθεσης (8 Φεβρουαρίου–6 Μαρτίου 2005, Μουσείο Μπενάκη), Αθήνα, Κότινος, 2005.

(εισ. και σχ.), Η Ανάδυση και η Ανάδειξη Κέντρων του Ελληνισμού στα Ταξίδια των Περιηγητών (15ος–20ός αιώνας): Ανθολόγιο από τη Συλλογή του Δημητρίου Κοντομηνά, Κατάλογος Έκθεσης (16 Μαΐου–16 Ιουνίου 2005, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς»), Αθήνα, Κότινος, 2005.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων