Οικονομάκης, Παναγιώτης (Πότης)
Συγγραφέας: Οικονομάκης, Παναγιώτης (Πότης)
Αναφορά: 

«Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμών», Μεσσηνιακά Γράμματα, 1956, σ. 263–408.

(επιμ.), Μεσσηνιακά Γράμματα, (αναμνηστικόν τεύχος), επί τη συμπληρώσει εικοσαετίας από της ιδρύσεως της «Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμών», Καλαμάτα, Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμών, 1956, 22004.

«Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας. (Κατά τα έτη 1956–1967)», Μεσσηνιακά Γράμματα, 1967, σ. 537–590.

(επιμ.), Μεσσηνιακά Γράμματα, τ. Β΄, Καλαμάτα, Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας,1967, 22009.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων