Σκιά-Πανοπούλου, Χαρίκλεια
Συγγραφέας: Σκιά-Πανοπούλου, Χαρίκλεια
Αναφορά: 

«Κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα», Πόλεις Λιμάνια Πελοποννήσου – Καλαμάτα, Καθημερινή – «Επτά Ημέρες»,  2001.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων