Τσερές, Δ.
Συγγραφέας: Τσερές, Δ.
Αναφορά: 

Φιλολογικό μνημόσυνο Αριστοτέλη Α. Χαραμόγλη (1919–2003), Τρεις ομιλίες, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας 29 Μαΐου 2004, Σπύρος Ι. Ασδραχάς – Οι ορίζοντες της Χαράμογλειας Βιβλιοθήκης, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης – Η Χαραμόγλειος Βιβλιοθήκη και η λευκαδίτικη πολιτισμική υποδομή, Δημήτρης Σ. Τσερές – Η Χαραμόγλειος Βιβλιοθήκη ως εργαλείο του τοπικού ιστορικού και του του εκπαιδευτικού στο μάθημα της τοπικής ιστορίας, ανάτυπο, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Ι΄ 2004–2005, Αθήνα 2006, σ. 305-312.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων