Λάζαρης, Β.Κ.
Συγγραφέας: Λάζαρης, Β.Κ.
Αναφορά: 

(επιμ, εισαγ. και σημ.), Η Πατραϊκή Δημαρχία στον 19ο αιώνα, από τα σωζόμενα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, 2006.

(επιμ. και εισαγ.), Το Λιμάνι της Πάτρας στο γύρισμα του 19ου αιώνα με βάση τα Αρχεία Μανιάκ,  oργάνωση–επιμέλεια έκδοσης Γ. Δημακόπουλος, 2006.

(επιμ, εισαγ. και σημ.), Η Πατραϊκή Δημαρχία στο Α΄ τέταρτο του 20ου αιώνα (1900–1925) από τα σωζόμενα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, 2007.

(επιμ, εισαγ. και σημ.), Η Πατραϊκή Δημαρχία στο Β΄ τέταρτο του 20ου αιώνα (1926–1951) από τα σωζόμενα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, 2008.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων