Καραβίας, Ν.
Συγγραφέας: Καραβίας, Ν.
Αναφορά: 

Αχαϊκή Βιβλιογραφία. Συμβολή πρώτη (1765–1971), Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, Αθήνα 1972, 22000.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων