Καλόγερόπουλος, Π.Δ.
Συγγραφέας: Καλόγερόπουλος, Π.Δ.
Αναφορά: 

(επιμ.), Κατάλογος Βιβλιοθήκης της Βουλής. Ιστορία, Γεωγραφία, Περιηγήσεις, Εθνογραφία, Βιογραφία κ.λπ. των Ελληνικών χωρών, Αθήνα 1903.

(επιμ.), Κατάλογος Αλφαβητικός της Βιβλιοθήκης Ιω. Ψυχάρη δωρηθείσης υπό Εμμ. Μπενάκη, τόμος Α΄. (τχ. Α΄–Η΄), Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 1931.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων