Κονόμος, Ν.
Συγγραφέας: Κονόμος, Ν.
Αναφορά: 

Οι Ζακυνθινοί στην υπηρεσία της Βιβλιοθήκης της Βουλής, Αθήνα 1965 (ιστορική ανασκόπηση με την ευκαιρία της συμπληρώσεως εκατόν είκοσι χρόνων από την ίδρυση της Βιβλιοθήκης της Βουλής).

Συμπληρωματικός Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης της Βουλής, Αθήνα 1965.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων