Χριστόπουλος, Π.Φ.
Συγγραφέας: Χριστόπουλος, Π.Φ.
Αναφορά: 

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 18461970, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1970.

Εφημερίδες αποκείμενες στη Βιβλιοθήκη της Βουλής (17891970), περιγραφικός κατάλογος, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών – ΕΙΕ, 1993.

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων