Χριστόπουλος, Π.Φ.
Συγγραφέας: Χριστόπουλος, Π.Φ.
Αναφορά: 

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 18461970, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1970.

Εφημερίδες αποκείμενες στη Βιβλιοθήκη της Βουλής (17891970), περιγραφικός κατάλογος, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών – ΕΙΕ, 1993.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων