Δρούλια, Έλλη
Συγγραφέας: Δρούλια, Έλλη
Αναφορά: 

(γεν. επιμ.), Λευκαδίτες στην υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων, τιμητικό αφιέρωμα, επιμ. Ιουλιανή Θεοδόση – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής – Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2019.

«Προλογικά», Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική Περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), γεν. επιμ. Έλλη Δρούλια, εισαγ.–επιμ. Χρήστος Λούκος, μεταγραφή Λένα Κορομηλά, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. VII–XXV.

 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων