Μπώκος, Γ.Δ.
Συγγραφέας: Μπώκος, Γ.Δ.
Αναφορά: 

(μτφρ, και επιμ. ελληνικής έκδοσης), Εγχειρίδιο UNIMARC, επιμ. έκδοσης Brian P. Holt., Αθήνα, ΕΒΕ, 1993–1996.

(μτφρ. και επιμ. ελληνικής έκδοσης), UNIMARC/Authorities: Γενική Διάταξη για Καθιερωμένους Τύπους, Αθήνα, ΕΒΕ, 1996, 126 σ.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων