Κοραής, Α.
Συγγραφέας: Κοραής, Α.
Αναφορά: 

Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, τόμ. Α΄: 1964, τόμ. Β΄: 1966, τόμ. Γ΄: 1979, τόμ. Δ΄: 1982, τόμ. Ε΄: 1983, τόμ. Στ΄: 1984, εκδ. επιτροπή: Κ.Θ. Δημαράς, Ά. Αγγέλου, Αικατερίνη Κουμαριανού, Ε.Ν. Φραγκίσκος, Αθήνα, ΟΜΕΔ.

Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, τόμ. Α΄ (πρόλογος Κ.Θ. Δημαράς): 1986, τόμ. Β΄ (πρόλογος Ε.Ν. Φραγκίσκος): 1988, τόμ. Γ΄ πρόλογος Λουκία Δρούλια): 1990, τόμ. Δ΄ (πρόλογος ανωνύμου), Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1995.

Αδ. Κοραή Άτακτα, ανατύπωση με εισαγωγή Στερ. Φασουλάκη, Χίος, τόμ. Α΄: 1991, τόμ. Β΄: 1998, τόμ. Γ΄: 1998, τόμ. Δ΄1: 2009, τόμ. Δ΄2: 2010, τόμ. Ε΄1: 2012, τόμ. Ε΄2: 2012.    

Πολιτικά φυλλάδια (1798–1831) του Αδ. Κοραή, εισαγωγικό κείμενο: Λουκία Δρούλια, Αθήνα, ΚΝΕ / ΕΙΕ, 1983.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων