Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική
Συγγραφέας: Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική
Αναφορά: 

Η Βιβλιοθήκη του Λόρδου Guilford στην Κέρκυρα (1824–1830)Τετράδια Εργασίας 31, Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2008. 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων