Βουβουσίρα, Αλεξάνδρα
Επιμελητής: Βουβουσίρα, Αλεξάνδρα
Αναφορά: 

Ricordo della visita di S.E. il Presidente della Repubblica Italiana on. Sergio Mattarella alla Biblioteca della Fondazione di Pubblica Utilità Alexander S. Onassis, Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017, εισαγωγή Κ.Σπ. Στάικος, Αθήνα, Aton, 2017.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων