Κόκλα-Παπαδάτου, Γεωργία
Συγγραφέας: Κόκλα-Παπαδάτου, Γεωργία
Αναφορά: 

(εισαγ. – σχόλ. – επιμ.), Ντίνου Κονόμου: Διάφορα δημοσιεύματα 1935–1990, Τόμος Πρώτος – Πρωτόλεια 1935–1944, Ζάκυνθος, Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 1993.

(επιμ.), Ντίνου Κονόμου: Διάφορα δημοσιεύματα 1935–1990, Τόμος Δεύτερος – Ανακοινώσεις–Μελέτες (Ανέκδοτα Κείμενα), τχ. Α΄ 1944–1964, Ζάκυνθος, Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 1993. 

(επιμ.), Ντίνου Κονόμου: Διάφορα δημοσιεύματα 1935–1990, Τόμος Δεύτερος – Ανακοινώσεις–Μελέτες (Ανέκδοτα Κείμενα), τχ. Β΄ 1965–1990, Ζάκυνθος, Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 1993.   

Συμβολή στη βιβλιογραφία του Διονυσίου Σολωμού, από τα περιοδικά και τις εφημερίδες της Ζακύνθου 1849–1998, Ζάκυνθος 1999.

(επιμ.), Ντίνου Κονόμου: Διάφορα δημοσιεύματα 1935–1990, Τόμος Τρίτος – Ποικίλα 1951–1990, Ζάκυνθος, Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 2000.   

(εισαγ. και επιιμ.), Ούγου Φωσκόλου, Οι τάφοι, Ζάκυνθος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου, Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Ζακύνθου, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 2007.

Αρχείο Παναγιώτη Χιώτη: 1837–1895 Κατάλογος, Ζάκυνθος, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου, Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Ζακύνθου, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 2008.

(εισαγ. και επιιμ.), Ιωάννου Γ. Τσακασιάνου, Θεατρικά έργα. Από το κωμειδύλλιο στο μελόδραμα, 1876–1898, Ζάκυνθος, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 2008.

Τα Ζακυνθινά Έντυπα της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζακύνθου, Βιβλία – Φυλλάδια 1748–1953, Κατάλογος, Ζάκυνθος, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 2010.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων