Αβούρης, Α.Α.
Συγγραφέας: Αβούρης, Α.Α.
Αναφορά: 

Ζακυνθινοί τύποι, σειρά πρώτη, Ζάκυνθος, Τύποις Δ. Καψοκεφάλου, 1912, (επανέκδοση 2005 από Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου).

Λαογραφία Ζακύνθου, Τύποι ιερέων,  Ζάκυνθος 1940, (επανέκδοση 2005 από Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου).

Ο Αλαμάνος και άλλα διηγήματα και πεζά, επιμέλεια – εισαγωγή Γεωργία Κόκλα-Παπαδάτου, Ζάκυνθος, Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 2007.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων