Ζώη, Λ.Χ.
Συγγραφέας: Ζώη, Λ.Χ.
Αναφορά: 

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, Ζάκυνθος, Τυπογραφείον Ν. Κοντόγιωργα, 1899.

«Βιβλιοθήκαι: Α΄ Δημοσία.», Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήνα 1955, σ. 412–413.

Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, Τόμος Α΄. Ιστορικόν – Βιογραφικόν, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1963, σ. 91–92.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων