Παπαδόπουλος–Κεραμεύς, Α.
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος–Κεραμεύς, Α.
Αναφορά: 

Κατάλογος των ελληνικών της εν Μηλέαις βιβλιοθήκης (απόσπασμα εκ της Επετηρίδος του Παρνασσού), Αθήνα 1901.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων