Καμηλάρις, Ρ.
Συγγραφέας: Καμηλάρις, Ρ.
Αναφορά: 

Γρηγορίου Κωνσταντά βιογραφία – λόγοι – επιστολαί. Μετά περιγραφής των Μηλεών και της Σχολής αυτών, Αθήνα 1897.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων