Μουγογιάννης, Γ.
Συγγραφέας: Μουγογιάννης, Γ.
Αναφορά: 

Τρεις Πηλιορείτες Πρωτοπόροι, Βόλος, Ώρες, 1993.

«Τα σχολεία του Πηλίου», Θεσσαλία (Βόλος, Πήλιο, Μετέωρα, Αμπελάκια), Καθημερινή – Επτά Ημέρες, Αθήνα 1996, σ. 86–90.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων