Νημάς, Θ.Α.
Συγγραφέας: Νημάς, Θ.Α.
Αναφορά: 

Η εκπαίδευση στη Θεσσαλία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας: σχολεία – Θεσσαλοί δάσκαλοι και λόγιοι, Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, Κείμενα και Μελέτες, Θεσσαλονίκη, εκδ. οίκος Κ. & Μ. Σταμούλη, 2020. 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων