Παντελοδήμος, Δ.
Συγγραφέας: Παντελοδήμος, Δ.
Αναφορά: 

«Νεοελληνικός Διαφωτισμός και εκπαιδευτική δραστηριότητα στην περιοχή της Μαγνησίας», Εν Βόλω, 11 (Οκτώβριος–Δεκέμβριος 2003), σ. 14–21. 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων