Σκουβαράς, Β.
Συγγραφέας: Σκουβαράς, Β.
Αναφορά: 

«Σελίδες από την ιστορία της Μηλιωτικής Σχολής», Θεσσαλία. Αφιέρωμα Επιθεωρήσεως Ηώς, περίοδος τρίτη, έτος 9ον, αριθ. 92–97, 1966, σ. 241–288.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων