Τόπα, Ουρανία
Συγγραφέας: Τόπα, Ουρανία
Αναφορά: 

Προσεγγίζοντας τη Βιβλιοθήκη Μηλέων: ιστορία του βιβλίου και Διαφωτισμός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος 2005 (πτυχιακή εργασία).  

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων