Μάνδηλα, Ειρήνη
Επιμελητής: Μάνδηλα, Ειρήνη
Αναφορά: 

Κατάλογος Εισαχθέντων Εντύπων 1973, Αθήνα, Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών / Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών, 1974.

Κατάλογος Εισαχθέντων Εντύπων 1974, Αθήνα, Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών / Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών, 1975.

Κατάλογος Ημερολογίων, Αθήνα, Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών / Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών, 1975. 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων