Κριαράκη, Κωνσταντίνα
Συγγραφέας: Κριαράκη, Κωνσταντίνα
Αναφορά: 

Κατάλογος Βιβλίων και Περιοδικών Δωρεάς Θεοδώρου Αυθεντόπουλου στο ΚΝΕ / ΕΙΕ, Τετράδια Εργασίας, Ανάτυπο, τ. 13, Αθήνα, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, 1987.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων