Μεταλληνός, Γ.Δ. / Βαρβάρα, Καλογεροπούλου-Μεταλληνού
Συγγραφέας: Μεταλληνός, Γ.Δ.
Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, Βαρβάρα
Αναφορά: 

«Αρχείο της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης – Θεολογικής Σχολής της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σχολαρχία Μητροπολίτου Κωνσταντίνου (Τυπάλδου-Ιακωβάτου) 1844–1864, Τόμος Α΄: Γράμματα Πατριαρχικά και απαντήσεις της Σχολαρχίας, Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, Αθήνα 2003.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων