Καχριμάνης, Ν.
Συγγραφέας: Καχριμάνης, Ν.
Αναφορά: 

«Η προσωπικότης των Ριζαρών», Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία, τ. Α΄, Αθήνα 1978.

«Η Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλ. Σχολής – Τα Παλαίτυπα (Εκδόσεις ΙΣΤ΄ αι.), Σύντομη αναφορά στην ιστορία της», Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία, τ. Γ΄, Αθήνα 1984, σ. 131–151. 

Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Εκδόσεις ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄ αι. (1523–1800), Αθήνα, Επτάλοφος, 1994.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων