Τσιόδουλος, Σ.
Συγγραφέας: Τσιόδουλος, Σ.
Αναφορά: 

Η ζωγραφική των σπιτιών του Ζαγορίου: Τέλη 18ου–αρχές 19ου αιώνα. Ιστορική και πολιτισμική προσέγγιση, Αθήνα 2009.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων