Βέργος, Δ.Θ.
Συγγραφέας: Βέργος, Δ.Θ.
Αναφορά: 

Ιστορικόν των εν τη Ριζαρείω Εκκλ. Σχολή κληρονομιών, κληροδοτημάτων και δωρεών από της συστάσεως αυτής μέχρι 30 Ιουνίου 1954, Αθήνα 1954.    

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων