Καλοκαιρινός, Γ.
Συγγραφέας: Καλοκαιρινός, Γ.
Αναφορά: 

«Ριζάρειος Σχολή: 150 χρόνια προσφοράς», Η Καθημερινή, 18 Σεπτεμβρίου 1994, σ. 22.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων