Παπαδόπουλος, Χ.
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Χ.
Αναφορά: 

Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής: Επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής, Αθήνα 1919.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων