Σολωμονίδης, Χρ. / Αλεξ., Σάντας
Επιμελητής: Σολωμονίδης, Χρ.
Σάντας, Αλεξ.
Αναφορά: 

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή 1844–1969, Πανηγυρικός τόμος επί τη 125 ετηρίδι αυτής, Αθήνα, Φιλική Εταιρία, 1969.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων