Φιλιππίδης, Ι.
Συγγραφέας: Φιλιππίδης, Ι.
Αναφορά: 

«Η Βιβλιοθήκη της Ρ. Ε. Σχολής», Επετηρίς της Ρ.Ε.Σ. του σχολικού έτους 1929–1930, σ. 63–66.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων