Τζάννου, Α. / Μ., Σίσκα / Ν., Ιωάννου
Επιμελητής: Τζάννου, Α.
Σίσκα, Μ.
Ιωάννου, Ν.
Αναφορά: 

1992: Μνήμη Ζωσιμάδων: Έκθεση έργων εκδοθέντων με δαπάνες τους, Ιωάννινα, Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, 1992.

Φιλοσοφικό βιβλίο των χρόνων της Τουρκοκρατίας, Ιωάννινα, Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, 1993.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων