Θεοδώρου, Ν.Χρ. / Χ.Δ., Λάζος 
Συγγραφέας: Θεοδώρου, Ν.Χρ.
Λάζος, Χ.Δ.
Αναφορά: 

Βιβλιογραφία Ελληνικής Επιστημονικής Φαντασίας: Από το Λουκιανό μέχρι σήμερα, Ιωάννινα, Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, 1998. 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων