Τζάννου, Α. / Λ., Ζαΐμη / Χ., Γιούλη
Επιμελητής: Τζάννου, Α.
Ζαΐμη, Λ.
Γιούλη, Χ.
Αναφορά: 

«Ρήγας»: Εργογραφία – Βιβλιογραφία, Ιωάννινα, Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, 1998. 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων