Τζάννου, Α. / Μ., Σίσκα / Μ., Κατσίκη
Επιμελητής: Τζάννου, Α.
Σίσκα, Μ.
Κατσίκη, Μ.
Αναφορά: 

200 χρόνια από την έκδοση της Αληθούς Ευδαιμονίας, Αθανάσιος Ψαλίδας, Ιωάννινα, Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη,  1991.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων