Μύαρης, Γ.Κ.
Συγγραφέας: Μύαρης, Γ.Κ.
Αναφορά: 

Συμβολή στην έρευνα της πνευματικής κίνησης στην τουρκοκρατούμενη Βέροια. Α΄ Έντυπα φυσικών επιστημών στην περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού, ανάτυπο από τα Πολιτιστικά δρώμενα, αρ. 11, Ιουλ.–Σεπτ. 1995, σ. 13–21.  

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων