Χιονίδης, Γ.Χ.
Συγγραφέας: Χιονίδης, Γ.Χ.
Αναφορά: 

Οι Βιβλιοθήκες της Βέροιας κατά την Τουρκοκρατία, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ανάτυπο από τα Ελληνικά, τ. 24ος, Θεσσαλονίκη 1971.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων