Κάντα-Κίτσου, Κατερίνα
Συγγραφέας: Κάντα-Κίτσου, Κατερίνα
Αναφορά: 

Ονόματα και πρόσωπα της Αρχαίας Κέρκυρας από τους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι το 600 μ.Χ. περίπου, Κέρκυρα, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, 2002.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων