Κόλλας, Ι.
Επιμελητής: Κόλλας, Ι.
Αναφορά: 

Κορφιάτικα: Ειδικό Δελτίο με 5000 γλωσσικούς ιδιωματισμούς της Κέρκυρας με μερικές εικόνες, Κέρκυρα, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, 1994.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων