Πιέρης, Γ.
Συγγραφέας: Πιέρης, Γ.
Αναφορά: 

«Κεφάλαιο Ι. Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας: το πρώτο πνευματικό καθίδρυμα του νεώτερου ελληνισμού», Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, επιμ. Θ. Πυλαρινός, φωτογραφίες Μαρία Στέφωση, Κέρκυρα, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, 2006, σ. 17–31.

«Η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, 29 (2016–2019), Κέρκυρα, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, 2019, σ. 47–51.

Κέρκυρα, Πορεία στον Χρόνο, Κέρκυρα, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, 2019.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων