Τουλάνου, Αθανασία
Συγγραφέας: Τουλάνου, Αθανασία
Αναφορά: 

Βιβλιογραφία εκδόσεων Δήμου Θεσσαλονίκης 1948–1993, Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, 11994, 21996 (1948- 1995), 31998 (1948–1998).

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων