Πιέρρος, Σπύρος
Συγγραφέας: Πιέρρος, Σπύρος
Αναφορά: 

Μεσογειακοί λογοτέχνες σε μετάφραση, εκδόσεις 1974–1994: πρώτη κατα­γραφή, Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλο­νίκης, 1995.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων